Schadeverzekeringen

Deze verzekeringen houden verband met de bezittingen en het vermogen van uw onderneming. Onder employee benefits vindt u de verzekeringen die betrekking hebben op uw personeel. De belangrijkste schadeverzekeringen zijn:

Vervoer- en transportverzekeringen:

 • Motorrijtuigen (personenauto, bestelauto en vrachtauto)
 • Goederentransport
 • Land- en werkmaterieel
 • Binnenvaartcasco
 • Zeecasco
 • Aanbouw
 • P. & I. (Protection & Indemnity)
 • Charterers’ Liability

Brand- en bedrijfsschadeverzekeringen:

 • Gebouwen
 • Goederen
 • Bedrijfsschade
 • Inventaris en machines
 • Reconstructie

Technische Verzekeringen:

 • Construction All Risks
 • Machinebreuk
 • Elektronica

Aansprakelijkheidsverzekeringen:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Vervoerdersaansprakelijkheid
 • Container-/traileraansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van een motorrijtuig